Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

16  жовтня 2019 року Новикова Олена Олександрівна «Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових рішень для закладів вищої освіти України» (спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології)

Новикова Олена Олександрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —доцент кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій Національної академії Національної гвардії України, м. Харків

Назва дисертації —««Інформаційна технологія підтримки прийняття кадрових рішень для закладів вищої освіти України»

Шифр та назва спеціальності —05.13.06 – інформаційні технології

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35)

Науковий керівник — Козлов Валентин Євгенович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій (Національна академія Національної гвардії України МВС України, м. Харків)

Офіційний опонент — Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України, м. Харків)

Офіційний опонент — Метешкін Костянтин Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем (Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова МОН України, м. Харків)