Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна

Спеціалізовані вчені ради

Технічні науки

Д64.051.09

Соціологічні науки

Д64.051.15

Відомості про інші спеціалізовані вчені ради
розміщено на веб-сайтах факультетів