Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення


Спеціалізована вчена рада Д 64.051.09 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Згідно  наказу Міністерства освіти і науки України від 04.04.2018 № 326 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна відкрита спеціалізована вчена рада Д 64.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями  05.13.06 ««Інформаційні технології»» та 01.05.02 ««Математичне моделювання та обчислювальні методи»» (технічні) строком до 31 грудня 2020 року.

Голова ради:

Жолткевич Григорій Миколайович, д.т.н., професор, декан, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.05.02.

Заступник голови:

Шматков Сергій Ігорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.06.

Вчений секретар:

Толстолузька Олена Геннадіївна,д.т.н., с.н.с., професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 05.13.06.

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 64.051.09 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

Детальніше