Наказом Міністерства освіти і науки України № 893 від 4 липня 2013 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна строком на три роки було затверджено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.15 для розгляду докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

  • 22.00.01 — теорія та історія соціології (соціологічні науки);
  • 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини (соціологічні науки);
  • 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології (соціологічні науки).

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.15 має багату історію. Відкриття ради в Харківському національному університеті відбулося 1990 року. Велику роль у її створенні відіграли провідні вчені соціологічного факультету, а саме завідувач кафедри соціології, доктор філософських наук, професор Якуба О. О., яка стала першим головою ради, академік Бакіров В. С. — перший вчений секретар ради, згодом — заступник голови ради, а з 2004 року — голова спеціалізованої вченої ради.

За період роботи спеціалізованої вченої ради проведено захисти 191 дисертації, в тому числі 28 докторських та 163 кандидатських за актуальними темами, пов’язаними з виконанням державних програм НДР. Вчена рада з 1990 року виконує важливі завдання з підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації не тільки для Східноукраїнського наукового регіону (Полтавська, Сумська та Харківська області), але й для інших регіонів України.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна здійснює підготовку наукових кадрів найвищої кваліфікації (докторів та кандидатів соціологічних наук) та має для цього усі матеріальні, технічні та кадрові передумови. На соціологічному факультеті та кафедрах суспільних наук працює понад 40 докторів наук з соціологічних, філософських, економічних та політичних наук.

У раді захищають дисертації аспіранти та здобувачі відомих українських науковців, зокрема академіка Бакірова В. С., професорів Черниш Н. Й., Хижняк Л. М., Лисиці Н. М., Сокурянської Л. Г., Нагорного Б. Г., Кізілова О. І. Астахової В.І., Герасіної Л. М., Подольської Є. А., Городяненка В. Г., Полторака В. А., Гансової Є. А., Побєди Н. О.

Соціологічний факультет університету з 1994 року щорічно організує Міжнародну наукову конференцію «Харківські соціологічні читання», з 2003 року — «Якубинську наукову сесію». Видаються наукові збірники, що входять до переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук:

  • «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства» (один раз на рік);
  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» (видається з 1983 року 2 рази на рік);
  • «Український соціологічний журнал», що видається під егідою Соціологічної асоціації України (головний редактор — академік НАН України В. С. Бакіров).
  • Наукове онлайн-видання «Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства», засноване у 2010 році, періодичність виходу 1–3 рази на рік. Засновники: Комітет з соціології молоді Соціологічної асоціації України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Головний редактор — Л. Г. Сокурянська, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології університету. У журналі представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень українських та зарубіжних учених у сфері соціології молоді, студентства та освіти, а також напрацювання молодих науковців.
  • Наукове онлайн видання «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи» було засновано у 2010 році. Періодичність виходу 1–3 рази на рік. У збірнику публікуються результати теоретичних та емпіричних досліджень українських і зарубіжних учених, а також молодих науковців. У виданні акцентується на міждисциплінарному дослідженні проблем сучасного суспільства.