15 листопада 2019 року наказом Міністерства освіти і науки України № 1428 в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна затверджено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.15 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук за спеціальностями 22.00.01 «Теорія та історія соціології» та 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» терміном до 31 грудня 2020 року.

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.15 має багату історію. Відкриття ради в Харківському національному університеті відбулося 1990 року. Велику роль у її створенні відіграли провідні вчені соціологічного факультету, а саме завідувач кафедри соціології, доктор філософських наук, професор Якуба О. О., яка стала першим головою ради, академік Бакіров В. С. — перший вчений секретар ради, згодом — заступник голови ради, а з 2004 року — голова спеціалізованої вченої ради.

За період роботи спеціалізованої вченої ради проведено захисти більше 200 дисертацій за актуальними темами. Вчена рада з 1990 року виконує важливі завдання з підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації не тільки для Східноукраїнського наукового регіону (Полтавська, Сумська та Харківська області), але й для інших регіонів України.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна здійснює підготовку наукових кадрів найвищої кваліфікації (докторів та кандидатів соціологічних наук) та має для цього усі матеріальні, технічні та кадрові передумови. На соціологічному факультеті та кафедрах суспільних наук працює понад 40 докторів наук з соціологічних, філософських, економічних та політичних наук.

У раді захищають дисертації аспіранти та здобувачі відомих українських науковців, зокрема академіка Бакірова В. С., професорів Черниш Н. Й., Хижняк Л. М., Лисиці Н. М., Сокурянської Л. Г., Кізілова О. І. Астахової В.І., Герасіної Л. М., Городяненка В. Г., Полторака В. А., Побєди Н. О. та інших.

Соціологічний факультет університету з 1994 року щорічно організує Міжнародну наукову конференцію «Харківські соціологічні читання», з 2003 року — «Якубинську наукову сесію». Видаються наукові збірники, що входять до переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук:

  • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» (видається з 1983 року 2 рази на рік);
  • «Український соціологічний журнал», що видається під егідою Соціологічної асоціації України (головний редактор — академік НАН України В. С. Бакіров).

На соціологічному факультеті видається також наукове онлайн-видання «SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи», яке було засновано у 2010 році. Періодичність виходу 1–3 рази на рік. У збірнику публікуються результати теоретичних та емпіричних досліджень українських і зарубіжних учених, а також молодих науковців. У виданні акцентується на міждисциплінарному дослідженні проблем сучасного суспільства.