Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

11 листопада 2020 року Соловйова Олена Миколаївна «Моделі та методи інформаційної системи моніторингу стану артеріального русла людини» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)

Соловйова Олена Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —асистент кафедри вищої математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». м. Харків

Назва дисертації —«Моделі та методи інформаційної системи моніторингу стану артеріального русла людини»

Шифр та назва спеціальності —01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87)

Науковий керівник — Кізілова Наталія Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Офіційний опонент — Гребеннік Ігор Валерійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків

Офіційний опонент — Стрельнікова Олена Олександрівна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України, м. Харків