Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

27 червня 2019 року Станіна Ольга Дмитрівна «Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з неперервно розподіленим ресурсом» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)

Станіна Ольга Дмитрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —асистент кафедри системного аналізу і управління Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Назва дисертації —««Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з неперервно розподіленим ресурсом»

Шифр та назва спеціальності —01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35)

Науковий керівник — Ус Світлана Альбертівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри системного аналізу і управління (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» МОН України, м. Дніпро)

Офіційний опонент — Федорович Олег Євгенович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій (Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України, м. Харків)

Офіційний опонент — Гнатушенко Вікторія Володимирівна, доктор технічних, доцент, професор кафедри інформаційних технологій і систем (Національна металургійна академія України МОН України, м. Дніпро)