Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

16  жовтня 2019 року Світличного Сергія Петровича «Моделі взаємодії м’якого тіла з перешкодою і результати їх дослідження» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)

Світличний Сергій Петрович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —старший викладач кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем факультету авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків

Назва дисертації —««Моделі взаємодії м’якого тіла з перешкодою і результати їх дослідження»

Шифр та назва спеціальності —01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35)

Науковий керівник — Ванін Віктор Антонович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри вищої математики (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України, м. Харків)

Офіційний опонент — Угрюмов Михайло Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки факультету комп’ютерних наук (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України, м. Харків)

Офіційний опонент — Стрельнікова Олена Олександрівна, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник (Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного НАН України, м. Харків)