Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

23 жовтня 2015 року Олевський Віктор Ісаакович «Математичне моделювання механічного стану оболонок з відхиленнями і їх використання у технологічних процесах» (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи)

Олевський Віктор Ісаакович, в. о. завідувача кафедри вищої математики факультету комп'ютерних наук та інженерії Українського державного хіміко-технологічного університету МОН України, м. Дніпропетровськ: «Математичне моделювання механічного стану оболонок з відхиленнями і їх використання у технологічних процесах» (01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи). Спецрада Д 64.051.09 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35). Науковий консультант — Зеленцов Дмитро Гегемонович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем (Український державний хіміко-технологічний університет). Опоненти: Бомба Андрій Ярославович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України); Савула Ярема Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри прикладної математики, декан факультету прикладної математики та інформатики (Львівський національний університет ім. Івана Франка); Угрюмов Михайло Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»).