Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

4 вересня 2015 року Доренський Олександр Павлович «Інформаційна технологія синтезу тестових моделей поведінки об'єктів программного забезпечення АСУ на стадії об'єктно-орієнтованого проектування» (спеціальність 05.13.06 — інформаційні технології)

Доренський Олександр Павлович, викладач кафедри программного забезпечення Кіровоградського національного технічного університету: «Інформаційна технологія синтезу тестових моделей поведінки об’єктів програмного забезпечення АСУ на стадії об’ектно- орієнтованого проектування» (05.13.06 — інформаційні технології). Спецрада Д 64.051.09 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35). Науковий керівник — Смірнов О. А., доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри програмного забезпечення (Кіровоградський національний технічний університет). Опоненти: Шостак І. В., доктор тех. наук, доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»); Рябий М. О., кандидат тех. наук, завідувач кафедри організації комплексного захисту інформації (ПВНЗ «Європейський університет»). (690/5)