Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

26 жовтня 2016 року Мінухін Сергій Володимирович «Моделі, методи, інформаційні технології планування пакетів завдань в розподілених обчислювальних системах» (спеціальність 05.13.06 — інформаційні технології)

Мінухін Сергій Володимирович, професор кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України

Назва дисертації — «Моделі, методи, інформаційні технології планування пакетів завдань в розподілених обчислювальних системах»

Шифр та назва спеціальності — 05.13.06 — інформаційні технології.

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Науковий консультант — Лістровий Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Харківський державний університет залізничного транспорту МОН України)

Офіційний опонент — Андрощук Олександр Степанович, доктор технічних наук, професор, начальник докторантури — головний науковий співробітник (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького)

Офіційний опонент — Горбенко Анатолій Вікторович, доктор технічних наук, професор, декан факультету радіотехнічних систем літальних апаратів (Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України)

Офіційний опонент — Ролік Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики та управління в технічних системах (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України)