Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

12 травня 2021 року Добровольський Геннадій Анатолійович «Модель, метод та інформаційна технологія відбору наукових публікацій у процесі підготовки бібліографічного покажчика» (спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології.)

Добровольський Геннадій Анатолійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —викладач кафедри комп’ютерних наук Запорізького національного університету, м. Запоріжжя.

Назва дисертації —«Модель, метод та інформаційна технологія відбору наукових публікацій у процесі підготовки бібліографічного покажчика»

Шифр та назва спеціальності —01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87)

Науковий керівник — Єрмолаєв Вадим Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук Запорізького національного університету.

Офіційний опонент — Глибовець Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформатики національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ.

Офіційний опонент — Машталір Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків;