Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

13 травня 2021 року Іванченко Олег Васильович «Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення готовності хмарних систем критичних інфраструктур» (спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології)

Іванченко Олег Васильович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —доцент кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики Університету митної справи та фінансів МОН України, м. Дніпро.

Назва дисертації —«Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення готовності хмарних систем критичних інфраструктур»

Шифр та назва спеціальності —05.13.06 – інформаційні технології.

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87)

Науковий консультант — Харченко Вячеслав Сергійович, Заслужений винахідник України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Офіційний опонент — Мінухін Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України,

Офіційний опонент — Заславський Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри математичної інформатики Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України,

Офіційний опонент — Лєвикін Віктор Макарович доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України.