Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

29 вересня 2021 року Скоб Юрій Олексійович «Математичні тривимірні моделі та методи аналізу руху газоповітряних сумішей в задачах промислової аеродинаміки та екології атмосфери» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.)

СКОБ Юрій Олексійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —доцент математичного моделювання та штучного інтелекту факультету систем управління літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України, м. Харків.

Назва дисертації —«Математичні тривимірні моделі та методи аналізу руху газоповітряних сумішей в задачах промислової аеродинаміки та екології атмосфери»

Шифр та назва спеціальності —01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87)

Науковий консультант — Угрюмов Михайло Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної і прикладної системотехніки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Офіційний опонент — Біляєв Микола Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідравліки та водопостачання Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України,

Офіційний опонент — Ляшенко Віктор Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України,

Офіційний опонент — Басманов Олексій Євгенович доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки Харківського національного університету цивільного захисту МОН України.