Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

12 травня 2021 року Меняйлова Євгена Сергійовича «Математичні моделі і методи розв’язання задач вдосконалення технічних систем в умовах невизначеності вхідних даних» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)

Меняйлов Євген Сергійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює — старший викладач кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України.

Назва дисертації —«Математичні моделі і методи розв’язання задач вдосконалення технічних систем в умовах невизначеності вхідних даних»

Шифр та назва спеціальності —01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87)

Науковий керівник — Угрюмов Михайло Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України.

Офіційний опонент — Новожилова Марина Володимирівна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова МОН України,

Офіційний опонент — Петров Костянтин Едуардович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України.