Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

11 листопада 2020 року Дем’янченко Ольга Пантеліївна «Математичні моделі складного теплообміну у металургії» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)

Дем’янченко Ольга Пантеліївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —старший викладач кафедри природничо-наукових та гуманітарних дисциплін Азовського морського інституту національного університету «Одеська морська академія», м. Маріуполь

Назва дисертації —«Математичні моделі складного теплообміну у металургії»

Шифр та назва спеціальності —01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-54-87)

Науковий керівник — Ляшенко Віктор Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Офіційний опонент — Бомба Андрій Ярославович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;

Офіційний опонент — Угрюмов Михайло Леонідович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної системотехніки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.