Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

27 листопада 2019 року Приймак Олексій Вікторович «Математичні моделі та методи обчислення процесів збудження та стійкості інтенсивних хвиль в приладах плазмової електроніки» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)

Приймак Олексій Вікторович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює —старший викладач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Назва дисертації —«Математичні моделі та методи обчислення процесів збудження та стійкості інтенсивних хвиль в приладах плазмової електроніки»

Шифр та назва спеціальності —01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон —Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35)

Науковий керівник — Куклін Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри штучного інтелекту та програмного забезпечення (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України)

Офіційний опонент — Гуда Антон Ігорович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій і систем (Національна металургійна академія України МОН України)

Офіційний опонент — Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно-фізичних процесів і систем (Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України)