Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

29 червня 2016 року Нагорний Костянтин Анатолійович «Моделі та інструментальні засоби супроводу програмних систем на основі пост об’єктно-орієнтованих технологій» (спеціальність 05.13.06 — інформаційні технології)

Нагорний Костянтин Анатолійович, асистент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Назва дисертації — «Моделі та інструментальні засоби супроводу програмних систем на основі пост об’єктно-орієнтованих технологій»

Шифр та назва спеціальності — 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Шифр та назва спеціальності — 05.13.06 — інформаційні технології

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35)

Науковий керівник — Ткачук Микола Вячеславович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент — Чалий Сергій Федорович, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології, професор, професор кафедри інформаційних управляючих систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент — Шостак Ігор Володимирович, доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення (Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» МОН України)