Про спецраду


Спеціалізовану вчену раду Д 64.051.15 в Харківському національному університеті було відкрито у 1990 році. Велику роль у її створенні відіграли провідні вчені соціологічного факультету, а саме завідувач кафедри соціології, доктор філософських наук, професор Якуба О. О., яка стала першим головою ради, академік Бакіров В. С. — перший вчений секретар ради, згодом — заступник голови ради, а з 2004 року — голова спеціалізованої вченої ради.

У раді захищають дисертації аспіранти та здобувачі відомих українських науковців, серед яких зокрема:

 • Бакіров В. С., доктор соціологічних наук, академік НАН України;
 • Черниш Н. Й., доктор соціологічних наук, професор;
 • Хижняк Л. М., доктор соціологічних наук, професор;
 • Лисиця Н. М., доктор соціологічних наук, професор;
 • Сокурянська Л. Г., доктор соціологічних наук, професор;
 • Нагорний Б. Г., доктор соціологічних наук, професор;
 • Кізілов О. І., кандидат соціологічних наук, професор;
 • Астахова В. І., доктор історичних наук, професор;
 • Герасіна Л. М., доктор соціологічних наук, професор;
 • Подольська Є. А., доктор соціологічних наук, професор;
 • Городяненко В. Г., доктор історичних наук, професор;
 • Полторак В. А., доктор філософських наук, професор;
 • Гансова Є. А., доктор філософських наук, професор;
 • Побєда Н. О. доктор філософських наук, професор.

Читають лекції для аспірантів і здобувачів, виступають опонентами на захисті дисертацій у раді такі вчені:

 • Бакіров В. С., доктор соціологічних наук, академік НАН України;
 • Хижняк Л. М., доктор соціологічних наук, професор;
 • Лисиця Н. М., доктор соціологічних наук, професор;
 • Сокурянська Л. Г., доктор соціологічних наук, професор;
 • Нагорний Б. Г., доктор соціологічних наук, професор;
 • Сазонов М. І., доктор філософських наук, професор;
 • Куць О. М., доктор філософських наук, професор;
 • Култаєва М. Д., доктор філософських наук, професор;
 • Герасіна Л. М., доктор соціологічних наук, професор;
 • Подольська Є. А., доктор соціологічних наук, професор;
 • Городяненко В. Г., доктор історичних наук, професор;
 • Побєда Н. О., доктор філософських наук, професор;
 • Макєєв С. О., доктор соціологічних наук, професор;
 • Полторак В. А., доктор філософських наук, професор;
 • Євтух В. Б., доктор історичних наук, професор;
 • Стародубцева Л. В. доктор філософських наук, професор.

(function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter13345084 = new Ya.Metrika({id:13345084, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, ut:"noindex"}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");