Склад cпецради

 1. Бакіров Віль Савбанович (голова спеціалізованої вченої ради) - академік НАН України, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, спеціальність 22.00.01, 22.00.04.
 2. Хижняк Лариса Михайлівна (заступник голови спеціалізованої вченої ради) - доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 22.00.03.
 3. Шеремет Ірина Іванівна (вчений секретар спеціалізованої вченої ради)- кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04.
 4. Астахова Катерина Вікторівна - доктор історичних наук, професор, ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», спеціальність 22.00.04;
 5. Бурега Валерій Васильович - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 22.00.04;
 6. Бурова Ольга Кузьмівна - доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків), спеціальність 22.00.01;
 7. Бусова Ніна Андріївна - доктор філософських наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01;
 8. Герасіна Людмила Миколаївна - доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології і політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків), спеціальність 22.00.03;
 9. Даниленко Оксана Якимівна - доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01;
 10. Євтух Володимир Борисович - член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методології соціології, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), спеціальність 22.00.04;
 11. Жеребкіна Ірина Анатоліївна - доктор філософських наук, доцент, професор кафедри теорії культури та філософії науки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01;
 12. Іванова Олена Феліксівна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04;
 13. Карпенко Іван Васильович - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і практичної філософії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01;
 14. Куценко Ольга Дмитрівна - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, спеціальність 22.00.01;
 15. Лисиця Надія Михайлівна - доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.03;
 16. Мусієздов Олексій Олександрович - доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04;
 17. Нагорний Борис Григорович - доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), спеціальність 22.00.03;
 18. Панченко Тетяна Василівна - доктор політичних наук, доцент кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.03;
 19. Петренко Дмитрій Володимирович - доцент, професор кафедри теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01;
 20. Посохова Людмила Юріївна - доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04;
 21. Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04;
 22. Сорока Юлія Георгіївна – доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини;
 23. Стародубцева Лідія Володимирівна – доктор соціологічних наук, професор завідувач кафедри медіа-комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01.