Склад cпецради

Голова спеціалізованої вченої ради:

Бакіров Віль Савбанович - академік НАН України, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради:

Хижняк Лариса Михайлівна - доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04.

Тел. (057) 705-52-37

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

Шеремет Ірина Іванівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04.

Тел. (057) 707-54-05

Члени спеціалізованої вченої ради:

1.Астахова Катерина Вікторівна- доктор історичних наук, професор, ректор Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології;

2.Бєлова Людмила Олександрівна- доктор соціологічних наук, професор, директор Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків), спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;

3.Бурега Валерій Васильович- доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології;

4.Бусова Ніна Андріївна- доктор філософських наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології;

5.Герасіна Людмила Миколаївна- доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології і політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків), спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;

6.Іванова Олена Феліксівна - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;

7.Лисиця Надія Михайлівна- доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;

8.Михайльова Катерина Геннадіївна- доктор соціологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології;

9.Мусієздов Олексій Олександрович- доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;

10.Посохова Людмила Юріївна- доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;

11.Рущенко Ігор Петрович – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;

12.Скориніна-Погребна Ольга Володимирівна– доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;

13.Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології;

14.Сорока Юлія Георгіївна- доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології;

15.Стародубцева Лідія Володимирівна – доктор соціологічних наук, професор завідувач кафедри медіа-комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології.