Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

Дисертації захищені за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

  1. 27 листопада 2019 року Приймак Олексій Вікторович «Математичні моделі та методи обчислення процесів збудження та стійкості інтенсивних хвиль в приладах плазмової електроніки» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)
  2. 2 березня 2016 року Турбал Юрій Васильович «Математичне моделювання процесів поширення локалізованих солітоноподібних збурень в суцільних середовищах» (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи)
  3. 23 жовтня 2015 року Олевський Віктор Ісаакович «Математичне моделювання механічного стану оболонок з відхиленням і їх використання у технологічних процесах»» (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи)
  4. 27 червня 2019 року Станіна Ольга Дмитрівна ««Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з неперервно розподіленим ресурсом»» (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи)
  5. 16 жовтня 2019 року Світличного Сергія Петровича «Моделі взаємодії м’якого тіла з перешкодою і результати їх дослідження» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)
  6. 11 листопада 2020 року Дем’янченко Ольга Пантеліївна «Математичні моделі складного теплообміну у металургії» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)
  7. 11 листопада 2020 року Соловйова Олена Миколаївна «Моделі та методи інформаційної системи моніторингу стану артеріального русла людини» (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)