Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

Дисертації захищені за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»

  1. 26 жовтня 2016 року Мінухін Сергій Володимирович «Моделі, методи, інформаційні технології планування пакетів завдань в розподілених обчислювальних системах» (спеціальність 05.13.06 — інформаційні технології)
  2. 29 червня 2016 року Нагорний Костянтин Анатолійович «Моделі та інструментальні засоби супроводу програмних систем на основі пост об’єктно-орієнтованих технологій» (спеціальність 05.13.06 — інформаційні технології)
  3. 4 вересня 2015 року Доренський Олександр Павлович «Інформаційна технологія синтезу тестових моделей поведінки об’єктів програмного забезпечення АСУ на стадії об’єктно-орієнтованого проектування» (спеціальність 05.13.06 — інформаційні технології)