Загальна інформація Дисертації до захисту Документи на подання Новини Оголошення

02 березня 2016 року Турбал Юрій Васильович «Математичне моделювання процесів поширення локалізованих солітоноподібних збурень в суцільних середовищах» (спеціальність 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи)

Турбал Юрій Васильович, професор кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування МОН України, м. Рівне

Назва дисертації — «Математичне моделювання процесів поширення локалізованих солітоноподібних збурень в суцільних середовищах»

Шифр та назва спеціальності — 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради — Д 64.051.09

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 4; тел. (057) 707-55-35)

Науковий консультант — Бомба Андрій Ярославович, завідувач кафедри інформатики і прикладної математики (Рівненський державний гуманітарний університет МОН України).

Офіційний опонент — Данилов Валерій Якович, доктор тех. наук, професор, професор кафедри математичних методів системного аналізу (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» МОН України)

Офіційний опонент — Гребеннік Ігор Валерійович, доктор тех. наук, професор, завідувач кафедри системотехніки (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент — Малачівський Петро Стефанович, доктор тех. наук, професор, провідний науковий співробітник (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)