Спеціальності

4 липня 2013 року наказом Міністерства освіти і науки України № 893 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було затверджено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.15 для розгляду докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 22.00.01 — теорія та історія соціології (соціологічні науки);
 • 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини (соціологічні науки);
 • 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології (соціологічні науки).

За весь період діяльності спеціалізована вчена рада проводила захисти дисертацій за багатьма спеціальностями.

14 травня 1990 року наказом ВАК СРСР № 302-в була затверджена Спеціалізована вчена рада Д 053.06.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

 • 22.00.01 — методологія, теорія та історія соціології (з соціологічних наук),
 • 22.00.06 — соціологія культури, освіти, науки.

14 липня 1993 року наказом ВАК України № 168 була затверджена Спеціалізована вчена рада Д 02.02.06 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

 • 22.00.01 — методологія, теорія та історія соціології (з соціологічних наук),
 • 22.00.06 — соціологія культури, освіти, науки (з соціологічних наук),
 • 22.00.08 — соціологія управління (з соціологічних наук).

1996 року наказом ВАК України була перезатверджена Спеціалізована вчена рада Д 02.02.06 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями:

 • 22.00.01 — теорія та історія соціології (соціологічні науки),
 • 22.00.06 — соціологія культури, науки та освіти (соціологічні науки),
 • 22.00.07 — соціологія управління (соціологічні науки).

9 червня 2004 року наказом ВАК України від № 352 спеціалізованій вченій раді Д 64.051.15 надано право на період до 09.06.2007 проводити захист дисертацій за спеціальностями:

 • 22.00.01 — теорія та історія соціології (соціологічні науки);
 • 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини (соціологічні науки);
 • 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології (соціологічні науки).

18 травня 2007 року наказом ВАК України № 321 від в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було затверджено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.15 для розгляду докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 22.00.01 — теорія та історія соціології (соціологічні науки);
 • 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини (соціологічні науки);
 • 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології (соціологічні науки).

18 червня 2010 року наказом ВАК України № 385 в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна було затверджено спеціалізовану вчену раду Д 64.051.15 для розгляду докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 22.00.01 — теорія та історія соціології (соціологічні науки);
 • 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини (соціологічні науки);
 • 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології (соціологічні науки).