Анонси

1 вересня 2015 року

Щодо виявлення та запобігання академічному плагіату у наукових та навчальних роботах працівників університету

Перевірятимуться роботи науково-педагогічних, наукових та інших працівників університету, докторантів, аспірантів та студентів