Докторські дисертації


 • Коваліско Наталія Володимирівна «Багатовимірний аналіз стратифікаційних порядків»,
  спеціальність 22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини.

Дисертація виконана в Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Захист відбувся 16 лютого 2010 року.

 • Лісеєнко Олена Василівна «Політична модернізація суспільства: український вектор розвитку»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Захист відбувся 16 лютого 2010 року.

 • Хрієнко Тетяна Вікторівна — переатестація докторської дисертації «Динаміка світоглядних цінностей студентської молоді в процесі соціалізації (на прикладі Автономної Республіки Крим)»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Захист відбувся 16 лютого 2010 року.

 • Горошко Олена Ігорівна «Гендерні аспекти інтернет-комунікацій»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 16 березня 2010 року.

 • Даниленко Оксана Якимівна «Соціокомунікативні процеси у суспільстві, що трансформується: лінгвоконфліктологічний аналіз», спеціальність 22.00.01 — теорія та історія соціології.

Дисертація виконана у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 18 травня 2010 року.

 • Слющинський Богдан Васильович «Міжкультурна комунікація в багатонаціональному регіоні України»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Інституті соціології Національної академії наук України (м. Київ).

Захист відбувся 3 листопада 2010 року.

 • Калагін Юрій Аркадійович «Соціально-професійний потенціал військовослужбовця: становлення та розвиток в умовах переходу на контрактний принцип комплектування збройних сил України»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана на кафедрі психології та педагогіки Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Захист відбувся 13 жовтня 2011 року.

 • Акімов Дмитро Ігорович «Соціальний маркетинг як концепція регулювання соціальної сфери суспільства»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Робота виконана на кафедрі прикладної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 28 лютого 2012 року.

 • Лукащук Віталій Ігорович «Становлення та розвиток індустрії спорту: соціологічний вимір»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Робота виконана на кафедрі прикладної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 17 квітня 2012 року.

 • Яковенко Андрій В’ячеславович «Смисли життя як соціальна проблема в суспільстві, що глобалізується»,
  спеціальністю 22.00.01 — теорія та історія соціології.

Робота виконана на кафедрі соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ).

Захист відбувся 30 жовтня 2012 року.

 • Сорока Юлія Георгіївна «Соціальне сприйняття Іншого в полікультурному суспільстві»,
  спеціальність 22.00.01 — теорія та історія соціології.

Робота виконана на кафедрі соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 30 січня 2013 року.

 • Щудло Світлана Андріївна «Якість вищої педагогічної освіти: чинники та механізми забезпечення в умовах сучасного суспільства»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана на кафедрі соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 23 квітня 2013 року.

 • Скориніна-Погребна Ольга Володимирівна «Економічна еліта українського суспільства: особливості становлення, адаптації та формування»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана на кафедрі прикладної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 24 квітня 2013 року.

 • Мусієздов Олексій Олександрович «Міська ідентичність в умовах постсучасного суспільства»,
  спеціальність 22.00.04 — спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана на кафедрі соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 11 лютого 2015 року.

 • Ніколенко Вадим Вікторович «Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціологічний вимір»,
  спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана на кафедрі соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Захист відбувся 3 листопада 2015 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Ручки О. А.

Відгук Катаєва С. Л.

Відгук Сороки Ю. Г.

 • Клименко Олена Юріївна «Особливості інституціоналізації соціального захисту дітей у кризових ситуаціях в сучасному українському суспільстві», спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана на кафедрі соціології та політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Захист відбувся 30 червня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Чепурко Г. І.

Відгук офіційного опонента Чепак В.В.

Відгук офіційного опонента Погрібної В.Л.

 • Голіков Олександр Сергійович

  «Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального», спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана на кафедрі соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 4 червня 2019 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Ручки А. О.

Відгук Судакова В. І.

Відгук Черниш Н. Й.

Відгук Буреги В.В.

 • Міхно Надія Костянтинівна

  «Місто як культурний текст: особливості семантики та синтагматики міського простору», спеціальність 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана на кафедрі прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Захист відбувся 15 вересня 2020 року.

Автореферат

Монографія

Відгук офіційного опонента Каменської Т.Г.

Відгук офіційного опонента Катаєва С.Л.

Відгук офіційного опонента Ручки А.О.