Кандидатські дисертації

Буданова Олександра Борисівна «Політична комунікація в інтернет-просторі: український контекст» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 3 листопада 2015 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Чудовської І.А.

Відгук офіційного опонента Наумової М.Ю.

Зубарєва Оксана Ігорівна «Дискурс соціального контролю як об’єкт соціологічного теоретизування: методологічні реконфігурації» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Захист відбувся 4 листопада 2015 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Соболевської М.О.

Відгук офіційного опонента Хижняка О.В.

Кузіна Ірина Іванівна «Довіра до політичних інститутів в Україні: концептуалізація феномену та фактори формування» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 4 листопада 2015 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Лісеєнко О.В.

Відгук офіційного опонента Паращевіна М.А.

Зінчина Олександра Борисівна «Медіаповедінка молодіжної аудиторії: чинники динаміки в умовах сучасного суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 16 лютого 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Чудовської І. А.

Відгук офіційного опонента Личковської О. Р.

Любчук Валентина Василівна «Позакультові практики сучасних християнських церков як чинник розбудови громадянського суспільства в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Захист відбувся 16 лютого 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Щудло С. А.

Відгук офіційного опонента Ніколаєвської А. М.

Черкашина Тетяна Олександрівна «Функціонування молодіжних рухів та організацій в умовах сучасного українського суспільства (на прикладі Херсонської області)» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 17 лютого 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Щудло С. А.

Відгук офіційного опонента Бень О. Т.

Колоколова Марія Олександрівна «Установки на патерналізм у політичній культурі сучасного українського суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 22 березня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Полторака В. А.

Відгук офіційного опонента Наумової М. Ю.

Зубарєв Олександр Сергійович «Східні духовні практики як феномен життєвого світу особистості в полікультурному суспільстві» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 22 березня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Ручки А. О.

Відгук офіційного опонента Ходус О. В.

Кравченко Андрій Сергійович «Комерціалізація вищої освіти: соціокультурний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 23 березня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Чепак В. В.

Відгук офіційного опонента Овакімян О. С.

Калашнікова Аліна Олександрівна «Ринок образотворчого мистецтва: соціальні чинники становлення і розвитку в сучасному українському суспільстві», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Захист відбувся 23 березня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Зоськи Я. В.

Відгук офіційного опонента Скокової Л. Г.

Вахула Богдан Ярославович«Соціальні медіа як механізм політичної мобілізації в сучасному українському суспільстві» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Захист відбувся 5 квітня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Барматової С. П.

Відгук офіційного опонента Коритнікової Н. В.

Гурій Богдана Богданівна «Формування соціального капіталу в сучасних молодіжних громадських організаціях України» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини.

Дисертація виконана в Національному університеті «Львівська політехніка».

Захист відбувся 5 квітня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Щудло С. А.

Відгук офіційного опонента Голікова О. С.

Чучиліна Катерина Сергіївна «Чинники професійного успіху молодих фахівців у сучасному українському суспільстві», на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія».

Захист відбувся 30 червня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Погрібної В.Л.

Відгук офіційного опонента Гудзенко О.З.

Пасісниченко Антон Вікторович «Європейська ідентичність як дискурсивний феномен: особливості конструювання» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Захист відбувся 15 грудня 2016 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Головахи Є. І.

Відгук офіційного опонента Прохоренко Є. Я.

Петренко ОльгаСергіївна «Інтернет як субпростір суспільства: структури та процеси» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Захист відбувся 28 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук Чудовської І. А.

Відгук Романенко С. В.

Борисов Роман Ігорович «Аскриптивні статуси як фактор професійної соціалізації студентів» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Захист відбувся 28 березня 2017 року

Автореферат

Дисертація

Відгук Чепак В. В.

Відгук Омельченко В. В.

Кавєріна Альона Сергіївна «Довіра до конвергентних медіа в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Захист відбувся 19 вересня 2017 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Барматової С. П.

Відгук Личковської О. Р.

Банніковa Катеринa Борисівна «Організаційна культура як фактор управління людськими ресурсами міжнародних компаній» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія»

Захист відбувся 6 березня 2018 року

Автореферат

Дисертація

Відгук Полторака В.А.

Відгук Болотової В.О.

Коновалов Олександр Євгенійович «Артхаусний кінематограф як соціокультурний феномен» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Захист відбувся 17 квітня 2018 року

Автореферат

Дисертація

Відгук Ручки А.О.

Відгук Виставкіної Д.О.

Єременко Юлія Вікторівна «Самореалізація обдарованих учнів у сучасній Україні: основні чинники та ризики» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія»

Захист відбувся 19 лютого 2019 року

Автореферат

Дисертація

Відгук Щудло С.А.

Відгук Борисова Р.І.

Дикань Любов Вікторівна «Творчі дозвіллєві практики як фактор формування соціальної суб’єктності сільських підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Захист відбувся 14 травня 2019 року

Автореферат

Дисертація

Відгук Щудло С.А.

Відгук Балакірєвої О.М.

Бойко Дмитро Миколайович «Речі в інструментарії символічного насильства в постсучасному суспільстві» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Захист відбувся 4 червня 2019 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Катаєва С. Л.

Відгук Судакова В. І.

Пак Інна В’ячеславівна «Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Захист відбувся 27 червня 2019 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Михайльової К.Г.

Відгук Котеленець К.М.

Бавикіна Вікторія Миколаївна «Політичний акціонізм у контексті теорії соціальної дії» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Захист відбувся 20 жовтня 2020 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Костенко Н. В.

Відгук Зінчиної О. Б.

Шкурапет Наталія Іванівна «Мережева взаємодія соціальних інститутів сім’ї, освіти та охорони здоров’я як фактор формування здорового способу життя сучасних підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія».

Захист відбувся 23 березня 2021 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Чепак В.В.

Відгук Мачуліної І.І.

Проценко Ольга Олександрівна «Волонтерські практики в умовах вимушеної міграції в сучасній Україні: чинники та наслідки актуалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна.

Захист відбувся 27 квітня 2021 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Погрібної В.Л.

Відгук Панькової О.В.

Локоткова-Тернова Ольга Юріївна «Інтракомунікації та їхня роль у функціонуванні сучасної організації» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія».

Захист відбувся 11 травня 2021 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Полторака В.А.

Відгук Яценка М.А.

Павлєга Олена Сергіївна «Соціологічна методологія у соціальній політиці: вітчизняний досвід та перспективи використання» на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Дисертація виконана в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Захист відбувся 4 червня 2021 року.

Автореферат

Дисертація

Відгук Михайльової К.Г.

Відгук Стрельнікової О.О.